VÄLKOMMEN!

Breed type | Health | Temperament

Tibetansk terrier är en otroligt kul ras på många sätt!
Du som valpköpare bör ha mycket humor, vara envis, kärleksfull och inte alltför lättlurad!

Humor behövs då en tibbe har det!
Ingen dag är den andra lik och idéerna hos tibben är många och uppfiningsrika.

Envis bör du vara då tibben gärna bestämmer själv vad man får göra eller ej... 
ofta tittar mina tibbar mig i ögonen och "konverserar och argumenterar".

Inte för lättlurad - ja, tibben kan lätt snärja dig runt tassen och få sin vilja igenom.
Dom har en blick och ett sätt som är svårt att motstå.

Kärleksfull är det viktigaste!
Ytterligare förklaring till det känns överflödig <3